icon-Erhvervsgrunde
Geodanmark-data fra Geodatastyrelsen og Danske kommuner. Indeholder data fra SDFE: Ortofoto 2020, april 2020.
Tilbage til oversigt

Indkaldelse af idéer og forslag til ændring af rammeområde 2.B.7 Boligområde ved Agerbølparken, Give

Ændring af kommuneplanen

Give

Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 26 til Vejle Kommuneplan 2021-2033, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1379 for et etageboligområde ved Agerbølvej 1-3, Give.

I forbindelse med forslag til lokalplan nr. 1351, Boliger ved Agerbølvej i Give er der også et forslag til tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 der ændre anvendelsen fra offentlige formål til eksisterende boligramme 2.B.7. Den nye ramme 2.B.15 fastlægger anvendelsen til etageboliger og rækkehuse i op til 4 etager. Forslaget er i høring frem til 5.12.2022.

Der ønskes nu mulighed for at overføre arealet fra ramme 2.B.7 Boligområde ved Agerbølparken til ramme 2.B.15 Boliger ved Agerbølvej i Give, forudsat at tillæg nr. 11 vedtages. Den gældende ramme 2.B.7 fastlægger anvendelsen til boligformål i form af lav boligbebyggelse, samt fællesanlæg, institutioner og lignende til dækning af lokale behov.

Den nye lokalplans formål er, at give mulighed for etageboliger i form af punkthuse i to etager med høj rejsning. Dette gøres muligt ved at overføre arealet fra ramme 2.B.7 til ramme 2.B.15, som fastlægger anvendelsen til etageboliger og rækkehuse i op til 4 etager.

14 dages høringsfrist

Fra den 24.10.2022 til den 07.11.2022 kl. 15.00 kan du sende idéer og forslag til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan & Energi, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Efter høringen vil der blive udarbejdet et kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne vil blive sendt i offentlig høring, hvor der bliver mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.