icon-LandbrugErhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Indledning­ af­ revurdering­ af­ miljøgodkendelse­ Frifeltvej 115, 7000 Fredericia

Vejle Kommune har indledt revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Frifeltvej 115, 7000 Fredericia, drevet af Avlscenter Trekanten I/S, (CVR nr. 34364826). Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan indtil den 20. december 2022 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse og kommentere udkastet, når dette foreligger.

Smidstrup-Skærup