icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Konvertering af gasfyret erhvervsområde i det nordlige Vejle

Trefor Varme A/S har indsendt projektforslag om konvertering af eksisterende erhvervsområde i det nordlige Vejle ved Sysselvej. Med projektforslaget muliggøres det at forsyne området med fjernvarme fra Trefor Varme A/S. Projektet er godkendelsespligtigt efter bekendtgørelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Fristen for at indsende bemærkninger til projektforslaget til jordogvarme@vejle.dk udløber d. 31. januar 2023.

Vejle