icon-Erhverv Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Konvertering af gasfyret område på Søndermarken, Vejle

Trefor Varme A/S har indsendt projektforslag om konvertering af eksisterende boligområde på Søndermarken ved Sæteren, Lien og Løjpen. Med projektforslaget muliggøres det at forsyne området med fjernvarme fra Trefor Varme A/S. Projektet er godkendelsespligtigt efter bekendtgørelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Vejle

Projektforslag vedr. konvertering fra gas til fjernvarme

" "
Projektets område