icon-Erhverv Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Konver­tering til fjern­varme i Bredal, Assen­drup og Engum

TREFOR Varme A/S har indsendt projektforslag om konvertering fra fossile brændsler til fjernvarme i Bredal, Assendrup og Engum. Projektforslaget er godkendelsespligt efter bekendtgørelse om kollektive varmeforsyningsanlæg.