icon-Erhverv Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Konven­tering­ til fjern­varme i Grejs, Kirke­by og Horn­strup

TREFOR Varme A/S har indsendt projektforslag om konvertering fra fossile brændsler til fjernvarme i Grejs, Kirkeby og Hornstrup. Projektforslaget er godkendelsespligt efter bekendtgørelse om kollektive varmeforsyningsanlæg. Det er muligt at komme med bemærkninger til projektforslaget indenfor 4 uger.

Grejs