icon-Erhverv Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Konver­tering til fjern­varme i Ødsted, Jerlev og Nr. Vilstrup

TREFOR Varme A/S har indsendt projektforslag om konvertering fra fossile brændsler til fjernvarme i Ødsted, Jerlev og Nr. Vilstrup. Projektforslaget er godkendelsespligt efter bekendtgørelse om kollektive varmeforsyningsanlæg.