icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Landzonetilladelse – matr.nr 10am Grejs By, Grejs (ved Enghaven)

Udstykning af ubebygget parcel til uændret anvendelse.

Grejs

Klagefristen udløber den 10.11.2022

Læs hele afgørelsen her