icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Land­zone­tilladelse og dispen­sation fra å­beskyttelses­linjen til dam­bruget beliggende Dalen 16, 7183 Randbøl

Til ombygning af to damme på Lihme Fiskeri. Dammene ligger på matrikel 4n Lihme By, Nørup

Randbøldal
Lene Steffensen (Team Dambrug) Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 31