icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Landzonetilladelse og dis­pen­sa­tion fra å­be­skyt­tel­ses­lin­jen til St. Lihme Fis­ke­ri

Vejle Kommune har truffet afgørelse om landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til at etablere et indløbsfilter i to eksisterende damme på St. Lihme Fiskeri, Dalen 16, 7383 Randbøl. Indløbsfilteret kommer til at ligge på matrikel nr. 4n Lihme By, Nørup.

Randbøldal