icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Landzone­til­lad­el­se til at e­ta­ble­re regn­vands­bas­sin ved Ha­strup­vej 34, 7323 Give

Der er givet landzonetilladelse til at etablere et regnvandsbassin til nedsivning af tagvand fra fire landbrugsbygninger ved Hastrupvej 34, 7323 Give på Matr. nr. 2ak Kokborg By. Tilladelsen er givet efter Planloven.

Thyregod og Vesterlund