icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Landzonetilladelse til at grave et vandhul på din ejendom matr.nr., 1D, NR. TINNET BY, Ø. NYKIRKE

Vi har meddelt tilladelse til etablering af et vandhul på 1200 m2 på ejendommen Tinnetvej 71, 7173 Vonge. Vi vurderer at etablering af et vandhul vil være til gavn for områdets flora og fauna.

Vonge og Kollemorten