icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Landzonetilladelse til Hul­sig Dam­brug på Ting­kær­vej 7B, 7183 Rand­bøl

Vejle kommune har truffet afgørelse om landzonetilladelse til ombygning af eksisterende slamdepot til slamdepot i beton på Hulsig Dambrug, på Tingkærvej 7B, 7183 Randbøl, matr.nr. 5x Bindeballe By, Randbøl.

Randbøldal