icon-Baeredygtige-byer Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Landzonetilladelse til pi­le­an­læg på Bred­sten­lund­vej 25, matr. nr. 4k Rav­ning By, Bred­sten

Vejle Kommune har givet tilladelse til at etablere et pileanlæg til at rense husspildevand fra ejendommen Bredstenlundvej 25, matr. nr. 4k Ravning By, Bredsten. Tilladelsen vedrører anlæggets udformning og placering

Bredsten