icon-Baeredygtige-byer Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Landzone­til­lad­el­se til pi­le­an­læg på Møl­le­by­vej 46, 7100 Vej­le

Vejle Kommune har givet tilladelse til at etablere et pileanlæg på 208 m2 til at rense husspildevand fra ejendommen Møllebyvej 46, 7100 Vejle, matr.nr. 17E, Hornstrup By, Hornstrup. Tilladelsen vedrører anlæggets udformning og placering.

Vejle