icon-Aktiv-i-naturen
Tilbage til oversigt

Land­zo­ne­til­lad­el­se til ud­vid­el­se af bas­sin­er til regn­vand, matr. nr. 3o og 4o, Svind­bæk By, Thy­re­god

Welcon A/S har fået tilladelse til udvidelse af to regnvandsbassiner (forsinkelsesbassiner) i Thyregod for at forsinke mængden af regn- og overfladevand, fra fabriksarealerne hos Welcon A/S, inden udløb til Brande Å. Tilladelsen vedrører anlæggets udformning og placering.

Thyregod og Vesterlund