icon-Landbrug Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Markvandings­tilladelse - Gammelbyvej 67, 7300 Jelling

Vejle Kommune har givet tilladelse til at indvinde 50.000 m³ grundvand om året fra boring på matr.nr. 2B Tørrild By, Nørup

Jelling, Nørup-området