icon-Landbrug Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Markvandings­tilladelse - Herningvej 40, 7300 Jelling

Vejle Kommune har givet tilladelse til at indvinde 21.500 m³ grundvand om året fra boring på matr.nr. 19c Skovbølling By, Jelling til markvanding.

Jelling