icon-Landbrug Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Markvandings­tilladelse - Sejrupvej 69, 7323 Give

Vejle Kommune har givet tilladelse til at indvinde 19.000 m³ grundvand om året fra boring på matr.nr. 9B Sejrup By, Thyregod til markvanding.

Thyregod og Vesterlund