icon-Landbrug Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Markvandings­tilladelse - Tysklandsvej 16, 7323 Give

Vejle Kommune har givet tilladelse til at indvinde 26.000 m³ grundvand om året fra boring på matr.nr. 8a Sdr. Kollemorten By, Ø. Nykirke til markvanding.

Give