icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Midlertidig flytning af container på Erhvervspark Vandel- ikke-godkenderpligt

Vi har meddelt afgørelse om ikke-godkendepligt til midlertidig flytning af container på Erhvervspark Vandel i tilknytning til LCH Fireworks A/S, Vandel.

Vandel

Vejle Kommune har den 21. februar 2023 modtaget ansøgning fra LCH Fireworks A/S, om tilladelse til midlertidigt at flytte et containerlager med 10 x 10 Ton NEM. Oplaget fordeles på 3 placeringer i tilknytning til LCH Fireworks A/S, Vandel Erhvervspark - kortbilag 1.

Vi har truffet afgørelse om, at flytningen af lageret ikke kræver tilladelse efter risikobekendtgørelsen, miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven.