icon-Baeredygtige-byer Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Midlertidig til­lad­el­se til at ud­le­de op­pump­et grund­vand til Møl­holm Å

Vejle Kommune vurderer, at prøvepumpningen med udledning til Mølholm Å i forbindelse med grundvandssænkning foregår på en miljømæssig forsvarlig måde ved overholdelse af de angivne vilkår. Det er afgjort, at projektet ikke er omfattet af lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vejle

Vejle Spildevand A/S skal etablere en udligningstank og pumpestation på matr.nr. 19a Engene, Vejle Jorder i forbindelse med ”Projekt Bedre Badevand”.

For at kunne etablere en udligningstank og en pumpestation på Vejle Central Renseanlæg er det planlagt at udføre en prøvepumpning som en del af de geotekniske og grundvandsmæssige forundersøgelser. Formålet med prøvepumpningen er at tilvejebringe grundlag for dimensionering af den egentlige grundvandssænkning ved arbejdets udførelse.

Vejle Kommune vurderer, at prøvepumpningen med udledning til Mølholm Å i forbindelse med grundvandssænkning foregår på en miljømæssig forsvarlig måde ved overholdelse af de angivne vilkår. Det er afgjort, at projektet ikke er omfattet af lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Læs Grundvandssænkning - Midlertidig tilladelse til at udlede oppumpet grundvand til Mølholm Å (PDF åbner i nyt vindue)

Kristine Thorsen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 45