icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Miljø­god­kend­el­se af hus­dyr­brug­et på Åst­vej 2, 7184 Van­del

Mindre udvidelse af produktionsarealet i eksisterende stalde samt etablering af en ny gyllebeholder og en ny plansilo.

Vandel