icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Miljøgod­kendelse af hus­dyr­bruget på Oksviggårdsvej 53x, 7100 Vejle

Miljøgodkendelsen giver lov til følgende: Produktionsarealet udvides fra 817 m² til 4.205 m². Dyreholdet består af smågrise og slagtesvin (polte). Der opføres en ny stald til smågrise og en tilbygning til eksisterende poltestald. Desuden opføres en ny gyllebeholder og 4 fodersiloer.

Højen