icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Miljø­god­kendelse - Op­lag af aer­osoler på Søn­dre Ring­vej 24, 7184 Van­del

Vejle Kommune har meddelt afgørelse om miljøgodkendelse til oplag af aerosoler til Fælleslageret på Vandel, Søndre Ringvej 24, 7184 Vandel

Vandel