icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Miljø­godkendelse til husdyr­bruget på Øgelundvej 102, 7323 Give

Med miljøgodkendelsen kan der opføres to nye stalde med et produktionsareal på hver 3.025 m2 og en eksisterende plansilo kan udvides med 4.500 m2. Samlet godkendes et produktionsareal på 9.275 m2 til malkekvægsproduktion. Endvidere etableres fast overdækning på en eksisterende gyllebeholder.

Grønbjerg og Langelund

Miljøgodkendelsen

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17