icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Miljø­godkendelse til husdyr­bruget på Sdr. Egs­gårdvej 12, 7323 Give

Med miljøgodkendelsen vil der blive givet tilladelse til byggeri af ny kostald, plads med kalvehytter, foderlade, møddingsplads samt fleksibilitet i forhold sammensætningen af husdyrbrugets besætning. Ny kostald vil få et produktionsareal på 2.200 m2, nye kalvehytter på 250 m2 samt møddingsplads på 100 m2. Det skal bemærkes, at produktionsarealet i den sydlige kostald bliver 200 m2 mindre, da den renoveres således at den kan anvendes til velfærdsafdeling. I alt udvides produktionsarealet fra 2.665 m2 til 4.775 m2. Godkendelsen omfatter desuden udvidelse af ensilageplads, som bliver på 6.000 m2.

Grønbjerg og Langelund