icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Mil­jø­­til­lad­el­se til husdyrbruget på Bøl­ling Tvær­vej 17, 6040 Egt­ved

Miljøtilladelsen giver husdyrbruget tilladelse til at opføre en stald på 194 m2 og etablere en ridebane på 800 m2. Samtidig bliver et produktionsareal i eksisterende maskinhus godkendt.

Egtved