icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Miljø­tilladelse til husdyr­bruget på Harre­sø­holmvej 4, 7323 Give

Med miljøtilladelsen kan der opføres en ny stald på 3.548 m2 til produktion af smågrise. Samlet godkendes et produktionsareal på 4.191 m2 i to stalde til smågriseproduktion. Der kan endvidere opføres to gyllebeholdere på hver 3.500 m3 samt en fortank på 99 m3. Desuden kan der opføres to fodersiloer med en max. højde på 12 m.

Farre, Gadbjerg, Givskud

Miljøtilladelsen

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17