icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Ny fod­er­la­de/­halm­la­de på hus­dyr­brug­et Bran­de­vej 36, 7323 Gi­ve

Anmeldt opførelse af foderlade/halmlade på husdyrbruget Brandevej 36, 7323 Give kan blive sat i værk. Det anmeldte byggeri på i alt 2.000 m2 er vurderet at være erhvervsmæssigt nødvendig på et husdyrbrug med 600 køer.

Thyregod og Vesterlund