icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Orientering om dispen­sation til bygge- og anlægs­arbejder på Nydams­vej 8, 6040 Egtved

Vejle Kommune har efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2, meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, inden miljøgodkendelsen er meddelt. Tilladelsen gælder etablering af nyt kemihus og de bygningsmæssige ændringer, som fremgår af indsendt ansøgningen på Egtved Genbrugsplads Nydamsvej 8, 6040 Egtvd, matr. nr. 1 ez Egtved By, Egtved.

Egtved