icon-ErhvervKlima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Overdragelse af forsyningsområde for fjernvarme på Uhrhøj

Vejle Kommune har modtaget projektforslag om overdragelse af forsyningsområde for fjernvarme på Uhrhøj fra TREFOR Varme A/S. Forsyningsområdet vil blive overdraget til Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Der vil blive etableret transmissionsledning fra Central Uhrhøj til Central Hover. Projektet er godkendelsespligtigt efter bekendtgørelse om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Vejle