icon-Erhverv Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Overdragelse af forsyningsområde for fjernvarme på Uhrhøj

Vejle Kommune har modtaget projektforslag om overdragelse af forsyningsområde for fjernvarme på Uhrhøj fra TREFOR Varme A/S. Forsyningsområdet vil blive overdraget til Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Der vil blive etableret transmissionsledning fra Central Uhrhøj til Central Hover. Projektet er godkendelsespligtigt efter bekendtgørelse om projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Vejle