icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Påbud om ænd­ring af vil­kår for egen­kontrol i afled­nings­tilladelse af 15. april 2010

Vejle Kommune har meddelt påbud om ændring af vilkår for egenkontrol i afledningstilladelsen af 15. april 2010. Påbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens §72, stk. 3.

Jelling