icon-Erhvervsgrunde Kommune- og lokalplaner
Tilbage til oversigt

Planstrategi 2023 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Vejle

Du kan nu sende dine bemærkninger til Vejle Kommunes Planstrategi 2023.

Byrådet i Vejle Kommune har den 16. august 2023 vedtaget Planstrategi 2023 for Vejle Kommune og Trekantområdet. Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre en delvis revision af kommuneplanen.

Hent planstrategien

Planstrategien er byrådets strategi for den fysiske udvikling af Vejle Kommune. Det lovmæssige grundlag for planstrategien er planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien ”Fælles om fremtiden” indeholder tre overordnede temaer:

  • Sådan arbejder vi

Omdrejningspunktet er her at finde nye måder at indgå i dialog og partnerskaber, samt at fokusere på langsigtede og bæredygtige løsninger.

  • Livskvalitet

Det handler om at sikre, at velfærdskapaciteten og udvikling af natur går hånd i hånd med byudviklingen. Her er også fokus på at sikre rammer for fællesskaber og mødesteder samt på at planlægge mere bæredygtigt.

  • Grøn Fremtid

Det handler om at sikre den fremtidige grønne energiforsyning, få skabt mere og bedre natur samt understøtte erhvervslivet i den grønne omstilling.

Høringsperiode

Planstrategi 2023 er i høring til og med den 31. oktober 2023. Du kan inden høringsfristen udløb sende dine bemærkninger til planstrategien til Vejle Kommune, Teknik og Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller mailadresse plan@vejle.dk.

Derefter tager byrådet stilling til, om de indkomne bemærkninger giver anledning til at ændre planstrategien.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.