icon-Erhvervstilladelser-og-bevillinger Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Reduktion af skovbyggelinje LP 1286

Vejle

Miljøstyrelsen har reduceret naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje inden for et område omfattet af lokalplan nr. 1286 Boligområde mellem Petersmindevej og Stenbukken, Vejle.

Hent Miljøstyrelsens afgørelse.

Ophævelsen sker i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kontakt Plan & Energi

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 61

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: plan@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.