icon-Affald-og-genbrug
Tilbage til oversigt

Regulativ for hus­holdnings­affald 2023

Regulativ for husholdningsaffald 2023 er i offentlig høring. Regulativet fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Vejle Kommune.

Hele Vejle Kommune

Om regulativet

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Vejle Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere, efter miljøbeskyttelsesloven, at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger. Herunder de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Dine muligheder

Regulativ for husholdningsaffald 2023 er i offentlig høring fra fredag den 7. oktober 2022 til og med fredag den 11. november 2022.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 2023

Du kan sende ideer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til RG-hoeringssvar@vejle.dk 

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 2023 er vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2022.

Kontakt Ressourcer & Genbrug - Høringssvar

Voervej 12, 7120 Vejle Øst
Tlf. 76 81 28 00

E-mail: RG-hoeringssvar@vejle.dk