icon-Baeredygtige-byer Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Revideret ud­led­nings­til­lad­el­se ved­rør­en­de over­løb/­ud­løb af spilde­vand til Giv­skud Bæk

I den reviderede udledningstilladelse er udledning af overløbsvand (regnvandsopblandet spildevand) med udløb til Givskud Bæk reduceret.

Givskud

I Miljøministeriets Vandområdeplan (VP15-21) (åbner i nyt vindue) er vandløbet nedstrøms overløbene OF710 og OF711 udpeget med krav om indsats med henblik på forbedring af vandmiljøet i Givskud Bæk. Vandløbet er målsat til ”god økologisk tilstand”.

Vejle Spildevand A/S har søgt om en revideret tilladelse til at udlede regnvandsopblandet spildevand ved nødoverløb i forbindelse med overbelastning af det fælleskloakerede kloaksystemet i Givskud.

Vejle Kommune har på baggrund af det oplyste vurderet, at projektet (etablering af bassin og supplerende rørledning m.v.) vil mindske udledningen af forurenende stoffer til Givskud Bæk væsentligt, og dermed medvirke til en væsentlig positiv effekt på vandløbet og dermed målopfyldelsen i Miljøministeriets Vandområdeplan (VP15-21).

Kristine Thorsen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 45