icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Revurdering af mil­jø­god­kend­el­se af hus­dyr­brug på Fred­sted­vej 16, 6040 Egt­ved

Eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Fredstedvej 16, 6040 Egtved er revurderet.

Ågård, Gravens og Øster Starup

Vejle Kommune har vurderet, at der er behov for at supplere vilkårene i den oprindelige miljøgodkendelse og tillæg hertil ved påbud om anvendelse af BAT. Kommunen finder anledning til at revidere vilkår om indretning og drift af miljøteknologier.

Læs mere i Revurdering inkl. bilag - Fredstedvej 16, 6040 Egtved (PDF åbner i nyt vindue)

Frank Iversen Sagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 47