icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Revurdering af mil­jø­god­kend­el­se af hus­dyr­brug på Fri­felt­vej 115, 7000 Fre­de­ri­cia

Eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Frifeltvej 115, 7000 Fredericia er revurderet.

Smidstrup-Skærup

Vejle Kommune har vurderet, at der er behov for at supplere vilkårene med påbud om BAT (Bedst Anvendelige Teknologier). Der er givet supplerende vilkår om indretning og drift af miljøteknologier.

Læs Revurdering inkl. bilag - Frifeltvej 115, 7000 Fredericia

Frank Iversen Sagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 47