icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven §19 til mellemdeponering og genanvendelse af jord fra et kortlagt område på Toldbodvej 20, 7100 Vejle

Vejle Kommune har givet en tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af jord ved Vejle Spildevand, Toldbodvej 20

Vejle