icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 ifm. kloakseparering - Damhaven i Vejle

Vejle Kommune har givet en tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af jord fra et kloakeringsprojekt.

Vejle