icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse efter miljø­beskyttelses­lovens §19 til mellem­deponering og gen­anvendelse af jord, Kloak­separerings­projekt, Damhaven etape 4B og 5, 7100 Vejle

Vejle Kommune har givet en tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af jord til Vejle Spildevand. De er i gang med et kloaksepareringsprojekt ved Damhaven i Vejle By