icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse efter miljø­beskyttelses­lovens §19 til mellem­depot af jord fra vej­matrikler på Østerlide 3, 7323 Give ifm. Give Fjern­varmes projekt

Vejle Kommune har givet en tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af jord i Farre ifm. etablering af fjernvarmerør

Give