icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse i henhold til miljø­beskyttelses­lovens § 19 til midler­tidig mellem­deponering af let­tere forurenet jord på Rydeng 1, Egtved

Vejle Kommune har den 28/9 2018 udstedt en tilladelse til midlertidig mellemdeponering af lettere forurenet jord på Rydeng 1, 6040 Egtved i forbindelse med håndtering af overskudsjord fra kloakrenoveringsprojekt. Tilladelsens gyldighed er flere gange forlænget, senest til d. 31/5 2023.

Egtved