icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til at ændre arealanvendelsen til rekreativt område samt udføre bygge- og anlægsarbejde på Vestre Engvej 70, 7100 Vejle.

Vejle Kommune har 1. marts 2023 givet tilladelse efter jordforureningslovens §8 stk. 1 og 2 til at foretage bygge- og anlægsarbejde på en forurenet grund, samt ændre anvendelse af arealet fra industri til rekreativt område.

Vejle