icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til at e­ta­ble­re et vand­hul på matr. nr. 3k, Lild­frost By, Bred­sten

Vejle Kommune har givet tilladelse til at etablere et vandhul i Landzone på ejendommen matr. nr. 3k, Lildfrost By, Bredsten beliggende på adressen Lildfrostvej 5, 7182 Bredsten. Vi vurderer, at vandhullet vil være til gavn for områdets flora og fauna, hvis det etableres som ansøgt.

Bredsten