icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til at e­ta­ble­re en sø i landzone på matr. nr. 10a Fre­de­riks­håb, Rand­bøl

Vejle Kommune har givet tilladelse til at udvide en eksisterende sø på 4,8 hektar syd for Springbjergvej 16, 7183 Randbøl. Vi vurderer, at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt.

Randbøldal