icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til at e­ta­ble­re et mi­ni­våd­om­rå­de på Hjelm­drup­vej 73, 6040 Egt­ved

Vejle Kommune har givet tilladelse til, at der etableres et minivådområde på 0,45 ha. Minivådområdet skal rense drænvand fra markerne og fjerne i alt 306 kg kvælstof om året, som ellers ville ende i Vejle Fjord.

Egtved