icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tilladelse til at op­sæt­te en plat­form ved be­skyt­tet vand­hul på matr. nre. 5a, 6a og 35a, Sel­le­rup By, Gauers­lund

Vejle Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til at opstille en platform ved en tidligere branddam i Sellerup og dispensation til at oprense det beskyttede vandhul. Platformen skal fungere som samlingssted for byens borgere og for forbipasserende. Vi vurderer, at projektet kan gennemføres uden, at det medfører negative påvirkninger af vandhullets flora og fauna.

Andkær