icon-Baeredygtige-byer Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Til­lad­el­se til at ud­le­de op­pump­et grund­vand til Mølholm Bæk i for­bind­el­se med grund­vands­sænk­ning

På baggrund af ovenstående vurderer Vejle Kommune, at udledning af oppumpet grundvand til Mølholm Bæk foregår på en miljømæssig forsvarlig måde ved overholdelse af de angivne vilkår. Tilladelse supplere tilladelsen til grundvandssænkning.

Vejle